Record: 1
No. Idx Word (jp) Idx Word (th)
1 
(け: Ke)
ข, ผ ขน, ผม 
(コポム: Khon, Phom)
hair, fur

Record: 6
No. Idx Word (jp) Idx Word (th)
1 髪の毛 
(かみのけ: Kami-no-ke)
ผม 
(ポ: Phom)
hair
2 毛糸編みのセーター 
(けいとあみのせーたー: Keitoami-no-seetaa)
เสื้อไหมพรม 
(スアマイプロム: Suar-mai-prom)
knitting wool sweater
3 毛虫 
(けむし: Kemushi)
ต, น ดักแด้, หนอนแก้ว, หนอนผีเสื้อ, ตัวบุ้ง 
(ダックデー、ノーンゲーオ、ノーンピースーア、トゥアン(グ): Dak-daae, Norn-gaew, Norn-pii-suer, Tua-bung)
caterpillar
4 まつ毛 
(まつげ: Matsuge)
ขนตา 
(コン ター: Khon-taa)
eyelash
5 眉毛 
(まゆげ: Mayu-ge)
คิ้ว 
(キ: Kilt)
eyebrow
6 毛布 
(もうふ: Mouhu)
ผ้าห่ม 
(パーホム: Paah-hom)
blanket


■ このサイトについて

 • タイ語-日本語の学習用に、(基本的な)タイ語の単語を登録しています。
  例文はありませんが、良かったら使ってみてください。
  (順次登録してますので、目的の単語がなくても、また寄ってみてください)
  (正しくない箇所、登録希望の単語等がありましたら、こちらよりご連絡頂けると幸いです)
 • ご利用に際しては、「ご利用規約」をご一読いただければ幸いです。
 • 簡単なタイ語-日本語の単語テスト「単語帳編」はこちら。
 • タイ語の基本的な語順「タイ語の語順」はこちら。

■ 検索について

 • 検索したい単語を日本語(ひらがな/漢字)、またはタイ語(タイ文字)を、上のボックスに入力して「Search!」をクリックしてください。
 • 日本語の50音や、タイ語のアルファベットで検索したいときは、左のメニューにある該当する文字をクリックしてください。
 • カテゴリで検索したい場合は、上のカテゴリ、ない場合にはこちらのカテゴリの一覧からカテゴリをクリックしてください。

■ 見方について

 • タイ語の読み方
  カタカナでも表記してますが、タイ語は声調があるため、あくまで目安にしてください。
 • タイ語で高めに発音する箇所
  アンダーラインを付けてますが、こちらもあくまで目安にしてください。
 • タイ語の読みで、括弧で表記している箇所
  ほとんど発音しない(聞こえない)箇所は、()で表記しています。
 • が表示されている場合、クリックすると音声が聞けます。